Het is niet mogelijk om lessen in te halen, hiervoor hebben we geen ruimte in de programmering en de lesgroepen. De eerste 2 lessen aaneengesloten zijn voor eigen risico, is dit een langere periode kunnen we met u een regeling treffen door bv. De leskaart tijdelijk stop te zetten.